Hakkımızda

Bölümlerimizin daha önce bağlı bulunduğu İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamış, 18 Mayıs 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 7141 sayılı kanunun MADDE 7’ de belirtilen 2809 sayılı Kanununa eklenen ek maddelerinin EK MADDE 185 ile kurulan Samsun Üniversitesinin ilk beş fakültesinden biridir.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 2 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunun ek 30 uncu maddesi gereğince “Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültelerin Kurulması, Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokul ve Fakültenin Kapatılması ile Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültenin Adlarının Karşılarında Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7759)” ile kurularak 9 bölüm bu fakülteye devredilmiştir.

Fakültemiz bünyesinde eşit ağırlık (EA) puan türüne göre öğrenci alan Sağlık Yönetimi, Psikoloji, Sosyoloji ve Felsefe bölümleri; sözel puan türüne göre öğrenci alan (SÖZ) Türk Dili ve Edebiyatı,  İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Tarih ve Coğrafya bölümleri ile dil (DİL) puan türüne göre öğrenci alan Mütercim-Tercümanlık bölümü olmak üzere 9 bölüm bulunmaktadır. Eğitim dili Türkçe olup, eğitim süresi 4 yıldır. Fakültemizde 9 profesör, 16 doçent, 25 doktor öğretim üyesi ve 22 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 72 akademisyen görev yapmaktadır. Fakültenin öncelikli amacı, şehrine, bölgesine, ülkesine ve bilim dünyasına nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bununla beraber öğrencilerin ve akademisyenlerin etkinliğini ve verimliliklerini arttırarak gelişimlerine sürekli katkı sağlamaktır.

25 Nisan 2019
7.098 kez görüntülendi

Aday Öğrenci

Canlı Destek