Dekan Yardımcıları

Anasayfa » Dekan Yardımcıları

Ahmet GÖKÇEN

Dekan Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr., Sosyoloji Bölümü


Eğitim: Ph.D 2015, Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları:Sosyal Hareketler, Ortadoğu Sosyolojisi, Kuzey Afrika.

Seçilmiş Çalışmaları: Aile Tipleri ve Başlıca Aile Sınıflandırmaları (2013), Protestocu: Kimlik, Arkaplan ve Araçlar (2016), Raşid Gannuşi (2017), 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Reklamlar (2019), Hayvanlar Sosyolojisinin Neresinde? (2019), Afet Kavramı ve Başlıca Afet Türleri (2020), Tunus Nahda Hareketi (2020), Kayıp İzlerin Peşinde: Bulanık Ermenileri (2020).


İLETİŞİM

Ofis: İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanlığı

e-mail: [email protected]

İletişim:+90 (362) 313 0055 | 1557

Ofis Saatleri: Salı 13.00-15.00

Web: Google Akademik,


Mustafa Uğur KARADENİZ

Dekan Yardımcısı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü


Eğitim: Ph.D 2018, Kocaeli Üniversitesi

Araştırma Alanları: Klasik Türk edebiyatı, poetika, estetik, sanat ve mimarî, İslam sanatları estetiği, Osmanlı şiir ve mimarîsi, klasik Osmanlı düşüncesi.

Seçilmiş Çalışmaları: İslam Sanatları Estetiği Açısından Klasik Türk Şiiri” (2018) adlı doktora tezini savundu. Şiir, Ol Taşın Her Pâresinde – Osmanlı Mimarî Literatüründe Şiir ve Mimarî (2018); Klasik Türk Siirinde Mimari ve Mimari Bir Unsur Olarak Kubbe (2018); Klasik Türk Şiirine İslam Sanatları Estetiğinin Bir Yansıması: Eş’âr-ı Perîşân (2019); Klasik Türk Edebiyatı Eğitiminde Estetik Biliminden Faydalanmak (2019); Fârâbî’nin Şiir Görüşleri ve Klasik Türk Şiiri (2020), İslam Sanatları Estetiğini ‘Kavram’ak (2020), İslam Sanatlarında Estetik: Güzeli Anlamak (2020).


İLETİŞİM

Ofis: İnsan ve Toplum Bilimleri Dekanlığı

e-mail: [email protected]

İletişim:+90 (362) 313 0055 | 1503

Ofis Saati: Çarşamba 13.00-15.00

Web: Google Akademik, YÖKSİS CV

Aday Öğrenci

Canlı Destek